Velkommen til Børnehuset Ærtebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 Børnehuset Ærtebjerg er en selvejende institution beliggende i Hvidovre kommune

 

I forbindelse med det pædagogiske tilsyn i 2023, står der bl.a: 

 

Det pædagogiske personale er nærværende i samværet med børnene.Det pædagogiske personale er omsorgsfulde i deres tilgang til børnene.Det pædagogiske personale er udtryksfulde, smilende og har øjenkontakt med børnene. Det pædagogiske personale er aktive og nysgerrige i lege med børnene. Børnene er trygge ved de voksne, spørger om hjælp, kommer for at få trøst, kommer og fortæller om egne oplevelser mv.

 

I Ærtebjergs læreplan er måltider beskrevet meget konkret, og beskrivelsen stemmer overens med det der sås på observationsdagene. Den funktionsopdeling og indholdet i de forskellige værksteder ses tydeligt i børnehaven. I vuggestuen er funktionsopdelingen tilpasset, da der er en del nystartede børn, og nye personaler.Gennem at have forløb i værkstederne som varer mindst en uge, skabes der fordybelse. Der arbejdes med temaer, som tilrettelægges efter børnenes udviklingstrin, og alle børn kommer igennem temaerne. Indholdet skal både understøtte at børnene får nye erfaringer og at følge børnenes spor.Det pædagogiske personale er aktive i de lege, som børnene initierer.

 

 

 

 

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.30 til 17.00

Fredag kl.  6.30 - 16.00

E-mail: 

 

Ønsker du at sende en ansøgning pr. mail, skal du benytte denne adresse:

ansogninger@aertebjergbh.dk

 

Leder: Helle Thorsklint, e-mail: 

Souschef: Lotte Munk Jakobsen,

 

spia