Velkommen til Børnehuset Ærtebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 Børnehuset Ærtebjerg er en selvejende institution beliggende i Hvidovre kommune

 

I forbindelse med det pædagogiske tilsyn i 2019, skriver den pædagogiske konsulent: 

 

Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at

Ærtebjerg er et velfungerende dagtilbud, som overholder gældende lovgivning.

 

Ærtebjerg et dagtilbud, som arbejder professionelt og med en høj pædagogisk faglighed. Der

foregår planlagte pædagogiske aktiviteter i løbet af dagen, og børnene tilbydes

deltagelse i mange forskellige aktiviteter. Der er en bevidsthed om at arbejde med at stille krav til børnene. Børnene deles op i mindre grupper for at øge mulighederne for deres læring og styrkerelations arbejdet.

De nye styrkede læreplaner og læringsmiljøer er i fokus og der arbejdes

løbende med dette på flere planer.

Der er rigtig god trivsel og fine relationer mellem børn og voksne. De voksne er meget engagerede

i det pædagogiske arbejde. Det høje engagement smitter af på børnene, så de har lyst til at være

aktive. Personalet forholder sig som udgangspunkt nysgerrigt til børnenes aktiviteter for at kunne

bruge deres engagement i planlægningen. Forældresamarbejdet vægtes højt, der er en meget

engageret forældrebestyrelse, som er med til at træffe væsentlige beslutninger omkring arbejdet

med børnene.

Tidligere var det pædagogiske arbejde organiseret, så der var sprogværksteder. Nu arbejdes der

med, at den sproglige udvikling er i fokus gennem alle aktiviteter. Dette er sket i en erkendelse af,

at man ikke kan sige, at nu arbejder vi ikke med sprog. Derfor indgår der nu mål for børnenes

sproglige udvikling i alle aktiviteter. Der arbejdes fortsat med at lave særlige stunder, hvor der

arbejdes med dialogisk læsning eller andre relevante sprogfremmende aktiviteter.

De senere år er der arbejdet meget med indretning, dette arbejdes der fortsat med og udvikles på.

Der er stor lyst og interesse for at indretningen afspejler de læringsmiljøer og dermed den

pædagogik, som der strategisk arbejdes med.

De funktionsopdelte stuer kræver organisering. Både ledelse og personale er opmærksomme på,

at det til stadighed kræver fælles refleksioner, strategisk tænkning og praktisk udførelse. Der er

enighed om, at det fungerer rigtig godt og gavner børn og forældre, derfor lægges der gerne det

arbejde, som er nødvendigt.

  

 

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.30 til 17.00

Fredag kl.  6.30 - 16.00

E-mail: 

 

Ønsker du at sende en ansøgning pr. mail, skal du benytte denne adresse:

ansogninger@aertebjergbh.dk

 

Leder: Helle Thorsklint, e-mail: 

Souschef: Lotte Munk Jakobsen

spia