FRI FOR MOBBERI

I efteråret 2016 begyndte vi implementeringen af Fri for Mobberi - et pædagogisk redskab, som skal styrke børnenes trivsel og venskaber.

 

Vi har valgt, at arbejde med dette materiale - ikke fordi vi har problemer med mobning, men fordi vi finder materialet brugbart i vores ønske om, at sætte endnu mere fokus på børnefællesskaber og alle børns ret til at være en del af et fællesskab. 

 

Hele personalegruppen har være på kursus i foråret 2016, hvor de grundlæggende værdier samt arbejdsmetoder blev gennemgået.