Personale og børnegrupper

Vuggestue:

Vi har i øjeblikket 4 vuggestuegrupper. Vi har 10 pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere til vuggestuen.

 

Børnehave:

Vi har i øjeblikket 3 børnehavegrupper. Børnene er fordelt i basisgrupper som er aldersopdelt.. Vi har 8 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere og en studerende tilknyttet børnehaven.

 

 

Udover det pædagogiske personale er der ansat

  • 2 Køkkendamer - 34 timer og 30 timer
  • Gårdmand - 35 timer - stillingen deles pt med SFO Ærtebjerg.

Studerende:

Vi får studerende fra UCC i praktik, løbende. Praktikkerne kan have kortere eller længere varighed.

 

Vikarer:        

Vi gør brug af vikar til div. orlovsvikariater/længerevarende sygdom. I hverdagen ved sygdom/fravær har vi som udgangspunkt ikke mulighed for vikar. Vi organiserer dagen, således at det giver de bedste mulige betingelser for børnene. 

 

Løntilskud/jobtræning:   Vi har nogle gange folk i løntilskud eller jobtræning. De er ansat udenfor normeringen dvs. lønnen betales af kommunen

 

Erhverspraktikanter: Vi modtager gerne - når vi har overskud til det - skoleelever fra de omkringliggende skoler i 1-2 ugers praktik