Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at varetage den overordnede ledelse af Ærtebjerg i samarbejde med ledelse og personale.
Den daglige ledelse og drift varetages af lederen. Det er bestyrelsen der ansætter lederen, souschefer. lederen ansætter resten af personalet.


Bestyrelsen kan udøve en del af sit arbejde gennem en række udvalg der nedsættes som Ad.Hoc udvalg løbende efter behov.

Ærtebjerg har en meget lang tradition for forældreindflydelse. Den der vælges ind i Ærtebjergs bestyrelse vil opdage, at bestyrelsesarbejdet handler om de overordnet perspektiver, hvor bl.a. samarbejdet med forvaltningen kan forekomme. Ligesom der kan være samarbejde med bestyrelserne fra de øvrige selvejende institutioner i kommunen bl.a. i forbindelse med budgethøring. 

Hverdagens små og store ting varetages af ledelsen og personalet. Det er her man går i dialog omkring de ting, der kan være i hverdagen.

Man behøver absolut ikke vide alt på forhånd. De fleste af tingene finder man ud af, eller lærer man hen af vejen. " Gamle bestyrelsesmedlemmer" og lederne står parat med informationer og hjælp, så man nemt kan komme ind i, hvad det handler om.


Det er vigtigt at man gør sig klart, at der både er et økonomisk og et juridisk ansvar forbundet med bestyrelsesarbejdet. Det er bestyrelsen der er ansvarlig for institutionens drift. Det er også bestyrelsens ansvar i samarbejde med ledelsen at budgetterne overholdes.

Når man som forældre er valgt til bestyrelsen, skal man huske, at man ikke sidder på sit barns vegne, men repræsenterer alle forældrene og dermed også alle børnene.
Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt, også efter ophør af bestyrelses arbejde