Historie

Institutionerne på Ærtebjerg åbnede i foråret 1971.

 

 

Institutionerne har siden start været selvejende og været samlet under "den selvejende institution Ærtebjerg".

Ærtebjerg bestod frem til 2009 af 3 institutioner - vuggestue - børnehave - fritidshjem.

institutionerne havde selvstændige ledelser, men en fælles overordnet bestyrelse og et tæt samarbejde.

 

I 2009 blev vuggestuen Ærtebjerg og børnehaven Ærtebjerg efter eget ønske lagt sammen til Børnehuset Ærtebjerg.

 

I 2014 blev Fritidshjemmet lagt inder under Avedøre skole og dermed kommunaliseret.

Børnehuset Ærtebjerg er fortsat en selvejende institution.