Samarbejde

Samarbejde med forældre.

 

En åben, tillidsfuld og ærlig dialog danne rammen om det daglige samarbejde mellem hjem og institution. Sammen skaber vi den bedste hverdag for børnene med fokus på udvikling og trivsels.

Alle forældre/familier er forskellige og det er derfor vigtigt, at kunne differentiere samarbejdet i forskellige situationer. 

Det er vigtigt at man som forældre oplever tillid og tryghed, når man kommer i institutionen - oplever at der er tid til dialog ig der kan tales om stort og småt.

Institutionen tilbyder forældremøder og individuelle samtaler. De individuelle samtaler er følgende:  ved opstart i institutionen, når barnet er omkring 2 år, ca. 3 måneder efter over gang til børnehave samt ved overgange til SFO/skole. Derudover vurderes der løbende hvilket behov der er for samtaler både fra forældre og institution.

 

 

Eksterne samarbejdspartnere

Børnehuset har en del samarbejde med forskellige instanser udadtil.

  • Børnehuset har tilknyttet psykolog, logopæd og socialrådgiver. De kommer i institutionen, når der opstår et behov, samt i forbindelse med igangværende sager.
  • fire gange om året deltager vi i tværfaglige møder med skole, psykolog, talepædagog, socialrådgiver  og sundhedsplejerske
  • Administrativt samarbejdes med Spia og Hvidovre kommune.
  • Samarbejde med forskellige instanser f.eks. i forbindelse med kurser og foredrag
    som personalegruppen har brug for
  • Andre institutioner i kommunen
  • Leder og souschef danner sammen med 9 andre institutioner fra kommunen en netværksgruppe, hvor
    der udvikles tanker, ideer og visioner i forhold til ledelsesarbejdet.

2009